Archive for the ‘ Jakt ’ Category

Ut på jakt

Ut på tur og aldri sur, selv når jaktturen varer i samtlige dager over myr og mark. En jakttur er en spennende og givende opplevelse, men det er ikke alltid like gøy når man ikke får med seg noe bra bytte hjem. I slike stunder er det viktig å fokusere på selve turen og alt det vakre naturen ellers har å by på. Videre her skriver vi litt om hva du kan finne på når byttet ikke viser seg frem og du må vende hjem uten byttet bak i bagasjerommet til bilen.

Når solen går ned

Har du med en god venn ut på jakt er det mer å finne på når solen går ned på jakttur. Uten lys til å finne jaktbyttet sitt kan en kortstokk, minispill, musikk eller gode samtaler holde deg underhold mens dere titter opp på stjernene. Mange trives også med en fiskestang i hånden og håper på litt fersk fisk til bålet ved teltet.

Alene med internett

Sitter man alene utenfor teltet er det ikke alltid like mye å finne på. En god båt og litt penn og papir kan allikevel holde en god stund. Har man med mobilen og har internett tilgjengelig er det derimot mye mer å finne på. Med full dekning fra Telenor på mobilen kan man kanskje håpe på at man får litt jaktbytte på for eksempel Videoslots for å sikre seg litt bytte før hjemturen.

På vei hjem

Når man er på vei hjem uten bytte er ikke alltid den lange veien tilbake like gøy. Derfor kan det være greit å ha med seg noe annet for å huske på de gode stundene ute i marken. Selv om ikke alle er like glad i å ta med teknologi ut i skogen kan dette allikevel være en god ide for å bevare minnene og dele dem med andre.

Skyting ved jakt

For å jakte med skytevåpen, må man ta jegerprøven og vise at man er en god skytter gjennom å ta årlige tester før jaktsesongen startet. Det er aldersgrenser for både småviltjakt og storviltjakt, og man må betale jegeravgiften for hvert jaktår. I tillegg trenger man jaktkort. Det kan også stilles lokale krav til jeger og jakthund, som at hunden ikke jager sau. Man kan lese mer om regler for skyting og jakt på nettsiden Jusstorget. På denne siden finner man også nyttige linker, der man kan lese enda mer nyttig informasjon før man begynner med jakten.

Jakt med våpen krever ansvarlig håndtering av våpenet. Det gjelder også under transport av våpenet, når våpenet ligger i bilen. Det er for eksempel ikke tillatt å gå fra et ladd våpen i bilen, selv om bilen er låst. Norge byr på gode muligheter for jakt, selv om det kan være lokale begrensinger.

Ulike typer jakt

I Norge kan man jakte på mange arter, både fugler, småvilt og storvilt. Jaktsesongen for hver art varierer, og det er også ulike regler for hvordan jakten skal bedrives. Dette må man selvsagt informere seg om før man begynner med jakt. Jakt skal skje på forsvarlig måte, slik at man ikke utsetter dyrene for lidelse, eller truer bestanden. Rypejakt er kanskje den mest kjente formen for fuglejakt, men ettersom rypebestanden er lav, har mange oppdaget andre jaktformer, som gåsejakt.

Småvilt inkluderer ekorn, mår, hare, rødrev, bever og grevling. Det jaktes også på andre arter, og arter som er uønsket i norsk natur kan jaktes på hele året. Storviltjakt er hovedsakelig jakt på større hjortedyr. Det jaktes både på rådyr, elg, villrein og hjort i Norge. Av og til drives det også jakt på bjørn, ulv og andre større rovdyr, dersom det er gitt fellingstillatelse for disse dyrene.