Skyting ved jakt

For å jakte med skytevåpen, må man ta jegerprøven og vise at man er en god skytter gjennom å ta årlige tester før jaktsesongen startet. Det er aldersgrenser for både småviltjakt og storviltjakt, og man må betale jegeravgiften for hvert jaktår. I tillegg trenger man jaktkort. Det kan også stilles lokale krav til jeger og jakthund, som at hunden ikke jager sau. Man kan lese mer om regler for skyting og jakt på nettsiden Jusstorget. På denne siden finner man også nyttige linker, der man kan lese enda mer nyttig informasjon før man begynner med jakten.

Jakt med våpen krever ansvarlig håndtering av våpenet. Det gjelder også under transport av våpenet, når våpenet ligger i bilen. Det er for eksempel ikke tillatt å gå fra et ladd våpen i bilen, selv om bilen er låst. Norge byr på gode muligheter for jakt, selv om det kan være lokale begrensinger.